Caissa vecka 11

Vårkänslor börjar så smått spritta i kroppen. Tänk om samma eufori kunde nå oss när det gäller Cai$$aspelet? Här fortsätter kräftgången tyvärr. Förra veckans trav gav 6 rätt men då var raden lättfunnen och utdelningen uteblev… Den här gången satsar vi våra stålar på fotboll och Stryktipset. Vi har tippat för 192,- och sitter alla tecken på ramen ger det minst 12-rättsgaranti. Gör klart för avspark.

Caissas andelsägare (inom parantes antal andelar och veckor kvar); Jonas B (3, +0v), David N (1, +0v), Mikael F (2, +25v), Birgitta L (1, +28v), Per H (1, +10v), Henrik O (1, +4v) och Krister P (1, +19v).

Vill man vara med och stödja SK Rockaden Umeå och samtidigt (förhoppningsvis) bli en vinnare så betalar man 30,-/andel och vecka till plusgiro 20 17 34-1. Ange namn och ”Caissa” på talongen. Av de 30,- går ca 10,- rakt ner i klubbkassan och ca 20,- går till spel på fotboll, ishockey, trav eller slumpspel varje vecka. Av ev. vinster går 10% till klubben och resten delas ut/återinvesteras bland de med andelar.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *