Så här tränar vi schack

Juniorträningens upplägg

SK Rockaden Umeås mål är att varje juniormedlem ska anpassas till sin personliga spelstyrka, förutsättningar och unika behov.

Klubbens juniorträning är indelad i tre olika grupper varav en nybörjargrupp. Vi tar emot barn som är intresserade från 6 års ålder i nybörjargruppen, i särskilda fall 5 år om barnet har tillräckliga förkunskaper.

Det är klubbens tränare som normalt fördelar juniorerna i de olika grupperna. Det sker i samtycke med junioren och ibland efter önskemål.

Träningarna på tisdagar följer på förhand givna teman: Vi övar tex kända öppningar (spansk, fransk, rysk, siciliansk, damgambit, holländsk, skandinav, engelsk mm, grundläggande taktik, spelfällor, häftiga kombinationer, tematiska offer, kända klassiska uppställningar, vikten av rockering av kungen i skydd osv.

Vår förhoppning är att vi ska ha en kreativ och inspirerande, utmanande miljö som stärker våra juniorer både på brädet och vid sidan av. Vi övar också med schackhäften och arbetar oss igenom dessa.

Vi vill erbjuda en trivsam och konkret spelmiljö där fantasin får flöda fritt i schackets outtömliga värld. Vi vill skapa en rolig och kul atmosfär som stärker klubbandan och utvecklar alla juniorer i deras egen takt.

Tips på länkar för den egna träningen