Medlemskap

Medlemsavgifter, kalenderår

År 2022  gäller följande medlemsavgifter:

Seniorer (f. 2003 eller tidigare) 1 200 kr.

Juniorer (f. 2002 eller senare) och studenter 600 kr.

Familjer: 1500 kr.
Passiv medlem: 400 kr (man behåller sitt ratingtal och kan deltaga i nationella tävlingar men är inte med i den ordinarie klubbverksamheten/lagspel).

Stödjande medlem: Valfri summa.

Skolklasser/elev: 10 kr.

Medlemsavgiften betalas helst senast 19 februari till SK Rockadens plusgiro 20 17 34-1, ange namn, adress, födelsedata, ev. mejladress .

Som medlem i SK Rockaden får du framför allt:
  • Deltaga i klubbens alla schackaktiviteter.
  • Sveriges Schackförbunds tidning Tidskrift för Schack (ej automatiskt för ungdomar).
  • Möjlighet att regelbundet spela i lagmatcher i Allsvenskan (även via internet), Lag-DM, delta i nationella turneringar m.m.
  • Kostnadsfritt deltagande i turneringar, träningar, föreläsningar och andra arrangemang som SK Rockaden anordnar.
  • Rabatt på startavgifter och resebidrag i många ungdomsturneringar.
  • Möjlighet att delta i klubbfester och andra arrangemang.