Ansvarsfördelning

Ordförande: Henrik Olofsson

Ekonomi: Jonas Burman

Ungdomsträning: Christoffer Berggren

Tävlingar: Henrik Olofsson

Klubbkvällar: Jonas Burman

Schack på Väven för alla: Lars-Erik Hasselgren

Klubblokalen: Lars-Erik Hasselgren

Webb, inklusive sociala media:
Erik Malmstig, Jimmy Mårdell