Vid dagens styrelsemöte konstituerade sig den nya styrelsen enligt följande;

Ordförande: Henrik Olofsson

Vice ordförande: Erik Malmstig (Kommunikationsansvarig)

Sekreterare: Lars-Erik Hasselgren

Kassör: Jonas Burman

Ungdomssamordnare: Åke Brännström

Suppleant: Robert Gabrielsson (IT- och Sponsoransvarig)

Suppleant: Magnus Hellström (Materialförvaltare)