Styrelsen kallas till höstens första styrelsemöte kl. 18.30 i klubblokalen. Dagordning (både VSF och Rockaden) fås på mötet. Välkomna!