Styrelseinformation rörande medlemsavgifter 2021

Ifjol lärde vi oss ett nytt ord – Coronavirus eller Covid -19. En pandemi drabbade oss och gjorde schackåret 2020 till ett förlorat år. Knappt något spel alls för seniorer på klubben och i Allsvenskan var det bara vårt förstalag som fick spela klart en serie. Våra juniorer har kört sin träning men även där har vi varit tvingade till inskränkningar. Som om inte det var nog ställdes allt seriespel in säsongen 2020/21. Istället flyttade schacket till internet istället med såväl individuella matcher som lagdito på schemat – även om de mest inbitna schackspelarna inte anser att det är samma sak som ett klassiskt närschackparti mellan två spelare som sitter vid samma bräde. Hela situationen med inhiberat närschackspel är ju lite ironisk när samtidigt hypen runt schack stigit med 100% i Sverige sedan filmen The Queens Gambit hade premiär.

För Rockaden Umeå kommer år 2020 paradoxalt ekonomiskt att bli ett positivt år. Till skillnad från alla idrottsklubbar runt om i Sverige som blöder av uteblivna publik- och sponsorintäkter så har vi tvärtom i passivitetens tecken ”tjänat” pengar. De stora intäkterna medlemsavgifter, lägeravgifter osv har flutit in emedan kostnaderna i princip bara bestått av lokalhyra. Till detta år behöver vi dessutom inte betala några startavgifter till allsvenskan ifall den kommer igång hösten 2021 – fjolårets inbetalade startavgifter är överflyttade till kommande. Preliminärt blir resultatet för 2020 ett femsiffrigt plusresultat(!)

Sett mot den bakgrunden tycker Styrelsen att det inte är försvarbart att ta ut de relativt höga medlemsavgifter som vi har bestämt sedan tidigare på vårt årsmöte – särskilt som vi nog kan räkna med att hela vårsäsongen på klubben kommer att bli inställd. Det är svårt att motivera t ex en senioravgift på 1 200,- utan att ge tillbaka någonting för det. Vi vill ju helst behålla hela vår medlemsstock eller gärna utöka den samtidigt som vi då måste erbjuda ersättningsmorötter för att nå det målet. Vi har därför kommit fram till följande;

Seniorer (f. 2000 eller tidigare);

Medlemsavgift 1 000,- då ingår fullt medlemsskap, Tidskrift för Schack, ledarledda träningstillfällen via nätet, möjlighet att delta i lagspel (även via internet), tävlingar såväl lokalt som nationellt samt en speciellt framtagen T-shirt med Rockadenlogga+mugg.

 

Juniorer (f. 2001 eller senare);

Medlemsavgift 400,- då ingår fullt medlemsskap, Tidskrift för Schack om man vill, ledarledda träningstillfällen via nätet, möjlighet att delta i lagspel (även via internet), tävlingar såväl lokalt som nationellt samt en speciellt framtagen T-shirt med Rockadenlogga+mugg.

Vi ser helst att medlemsavgifterna betalas omgående på vårt plusgiro 20 17 34-1. Förutom vanliga uppgifter såsom adress, födelsedata, ev. emailadress var god uppge önskad storlek på tröja. Alla som betalar före fredag 19 februari kommer med i den första beställningssvängen av tröja och mugg.

Vi kommer här på hemsidan att delge information om när ev. internetträning, klubbverksamhet osv. kör igång. Så håll utkik här!

//Styrelsen i januari 2021

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *