Här finns en Bergertabell för Spring Challenge. Vi blev 9 deltagare dvs. en frirond, tyvärr. Frirond i rond 2 har Anders Jonsson.