P g a de restriktioner som fortsatt gäller kring pandemin, har styrelsen tagit beslut om att senarelägga årsmötet från februari till någon gång i augusti-september. Detta då vi önskar att årsmötet ska kunna ske fysiskt med medlemmarna på plats. Vi återkommer i god tid med information på hemsidan när vi planerar att genomföra årsmötet.