Rickard Engman blixtrade bäst

Idag hölls Västerbottens Schackförbunds årsmöte och samtidigt avverkades även blixt-DM.

VSF valde en ny styrelse enligt följande;

Ordförande: Mikael Forsberg, 2 år

Vice ordförande: Henrik Olofsson, 1 år

Sekreterare: Isak Ersholt, 2 år

Vice sekreterare: Magnus Stenius, 2 år

Kassör: Jonas Burman, 1 år

Suppleanter: Robert Gabrielsson (ungdomsansvarig) och Lars Frängsmyr, bägge 1 år

Revisorer: Per-Hugo Dahlberg och Lennart Lundgren, bägge 1 år

Valberedning: Lars-Erik Hasselgren och Rickard Engman, bägge 1 år

I övrigt beslutades om oförändrade medlemsavgifter (seniorer 275,- och juniorer 25,-) samt oförändrad milersättning (18,50/mil) och att endast faktiska kostnader ersätts för verksamhetsåret 2017. Under övriga frågor diskuterades DM-tävlingar (beslutades att ASSU arrangerar snabb-DM i april och även långparti-DM som avgörs i samband med Summerheat i augusti) samt att Rockaden Umeå står som arrangör för Skollag-DM, Skol-DM och Schackfyran. Den nya styrelsen fick också i uppdrag att försöka integrera övriga klubbar + skolschackklubbarna i Västerbotten i högre grad i verksamheten än vad som varit fallet tidigare. Det väcktes också en tanke om att på något sätt få våra juniorer att försöka deltaga mer i seniortävlingarna i distriktet. Dessutom ska styrelsen försöka aktivera VSF:s hemsida och se till att den hålls mer uppdaterad. Efter mötet vidtog blixt-DM som vanns av Rickard Engman på maximala 5p/5.

Blixt-DM 2017

  1. Rickard Engman, ASSU 5p/5
  2. Mikael Forsberg, SK Rockaden Umeå 3,5p
  3. Rasmus Nyman, ASSU 2p (spelade bara tre ronder!)
  4. Henrik Olofsson, SK Rockaden Umeå 2p
  5. Isak Ersholt, ASSU 1,5p
  6. Jonas Burman, SK Rockaden Umeå 1p

 

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *