Ratinglista 1/5

Rockaden Umeås absolut sista LASK-ratinglista (1/5) har sett dagens ljus. Mest plus sedan senast har Jan Backsten gått (+152) och mest minus har Cristine Rose Mariano-Wågman gått (-88). Vissa resultat saknas kanske (bl a från Länsserien) men det har egentligen inte så stor betydelse då LASK-ratingen som bekant avvecklas till hösten till förmån för internationell rating (ELO).Ranking 1/5.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *