Nybörjarträning för vuxna startar måndag den 25 januari kl 19

Kanske har du sett ”the queens gambit” på Netflix och känner ett sug att få spela schack? Nu finns möjlighet för dig att lära dig mer om schack och prova på vad det innebär att vara med i en lokal schackklubb. Schackklubben Rockaden Umeå erbjuder nybörjarträning för vuxna via nätet.  Samtidigt blir du fullvärdig medlem i SK rockaden Umeå för 2021 till en reducerad årsavgift om totalt 600 kr. Vi erbjuder:
Ledarledd nybörjarträning vid 7 tillfällen á 1 timme via nätet.
Möjlighet att delta i klubbens allsvenska lagverksamhet på nätet och vid brädet (när det åter blir möjligt).
4 nummer av Tidskrift för schack vilket är en nationell tidskrift med schackliga artiklar från nationella och internationella arenan.
Möjlighet att delta i tävlingar såväl nationellt som lokalt i vår klubb och distrikt.
En t-shirt med SK Rockaden Umeås logga.
Du anmäler intresse genom att senast den 22 januari betala in 600 kr till postgiro 20 17 34-1 och skriver in namn, adress, födelsedata, om möjligt mejladress samt önskad storlek på T-shirt.
Information om nybörjarträningen och hur du får tillgång till nät-träningen kommer att annonseras en vecka innan på vår hemsida – Rockaden.nu

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *