Medlemsavgifter för 2020

Styrelsen vill påminna alla som fortfarande inte betalat medlemsavgiften för 2020 att snarast göra det på postgiro 20 17 34-1! Att betala medlemsavgiften är en förutsättning för att vi ska kunna spelregistrera dig i Sveriges schackförbund och för att kunna driva vår klubbverksamhet.  Med erlagd medlemsavgift följer möjlighet att delta i turneringar som anordnas av Rockaden men även andra öppna turneringar. Vidare finns också möjligheten att bli uttagen i våra allsvenska serie-lag där vi normalt står för rese- och logikostnader i samband med lagmatcher. Även ”Tidskrift för schack” som utkommer 4 ggr per år ingår i medlemskapet.  Aktuella årliga medlemsavgifter är:

Senior 1200 kr

Junior 600 kr

Familjer 1500 kr

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *