Medlemsavgifter 2023

Nytt år innebär också att medlemsavgiften ska betalas in igen. Avgifterna som gäller för kalenderåret 2023 är detsamma som ifjol.

Seniorer (f. 2002 eller tidigare): 1 200,-.

Juniorer (f. 2003 eller senare): 600,-.

Familj (flera personer från samma familj): 1 500,-.

I medlemsavgiften ingår fritt deltagande i alla Rockaden Umeås spelkvällar (utom Björkstadsschacket), Tidskrift för Schack (för juniorer gäller att måste man meddela kassören om detta), möjlighet till spel i Allsvenskan, Länsserien samt fritt kaffe på seniorkvällarna. För juniorer innebär också medlemsavgiften möjlighet till schackträning på tisdagar samt gratis deltagande i allehanda juniortävlingar som Rockaden Umeå/Västerbottens SF anordnar/representerar som lag.

Passiv medlem: 400,- då behåller man sitt ratingtal + får Tidskrift för Schack + kan delta i nationella tävlingar men är inte aktiv på Rockaden Umeås spelkvällar eller deltar i Allsvenskan, Länsserien.

Stödmedlem: valfri avgift.

Skolmedlem: 10,-/elev.

Medlemsavgiften sätts in på plusgiro 20 17 34-1. Ange namn, personnummer (10 siffror), adress, telefon och ev. mejladress. Om inte dessa uppgifter ryms går det bra att mejla dem till info@rockaden.nu också. Vi är tacksamma om medlemsavgiften betalas in så snabbt som möjligt eftersom alla spelare som deltar i Allsvenskan + ev. nationella tävlingar måste omregistreras i Sveriges Schackförbunds medlemsregister efter årsskiftet för att kunna delta i dessa tävlingar.

 

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *