Johan blixtbäst

Kvällens årsmöte blev stillsamt. Idel omval till styrelse-, revisors- och valberedningsposter. Dvs. Styrelsen består av (antal år kvar) Henrik Olofsson (2 år), Lars-Erik Hasselgren (2 år), Jonas Burman (1 år), Johan Larsson (1 år), Erik Malmstig (1 år), David Nygren och Magnus Hellström (bägge suppleanter 1 år). Revisorer är Per Hjalmarsson och Staffan Engström (bägge på 1 år – vi valda inga revisorssuppleanter – vilket kändes onödigt). Till valberedningen utsågs Christoffer Berggren (1 år) och om han vill själv Mikael Forsberg (1 år) – annars får Styrelsen i uppdrag att utse ytterligare en valberedningsrepresentant.

Godkänd verksamhetsberättelse och en ekonomi i balans gav avgående styrelsen ansvarsfrihet. Det beslutades om oförändrade medlemsavgifter 2020 – dock med tillägget att en studentavgift införs på 600,-, dvs. halverad senioravgift. Bara faktiska kostnader ersätts och Skatteverkets schablon om 18,50 gäller per mil vid bilresor. Under övriga frågor diskuterades lite grann kring stadgarna som det var länge sedan vi dryftade och förändrade. För att råda bot på det beslutades att lägga upp dem på hemsidan så att de blir publika för medlemmarna.

Efter avslutat årsmöte vidtog fika och blixt-KM (3 min/spelare + 2 sek/drag). Här blev det en hård duell mellan de två högst rankade i tävlingen Johan Larsson och David Nygren. Trots inbördes seger för David gick slutsegern till Johan Larsson med 8p/9. Resultat;

  1.  Johan Larsson, 8p/9
  2.  David Nygren7,5p
  3.  Jonas Burman5,5p
  4.  Henrik Olofsson5,5p
  5.  Magnus Hellström5p
  6.  Per Hjalmarsson4,5p
  7.  Staffan Engström4,5p
  8.  Christoffer Berggren2,5p
  9.  Krister Persson1p
  10.  Lars-Erik Hasselgren1p

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *