Från årsmötet samt blixt-KM

Kvällens årsmöte måste gå till historien som ett av de lugnare i ordningen. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet och valen innebar att Henrik Olofsson och Lars-Erik Hasselgren omvaldes på 2 nya styrelseår. Åke Brännström och Robert Gabrielsson gjorde en styrelserockad vilket innebär att Åke blir ordinarie ledamot i styrelsen på 1 år och Robert blir suppleant tillsammans med Magnus Hellström (nyval) på 1 år. Övriga i styrelsen har ett år kvar på sina mandat. Till revisorer omvaldes Staffan Engström och Per Hjalmarsson med David Nygren och Christoffer Vikström som suppleanter. Christoffer ingår också tillsammans med Johan Larsson i valberedningen. Det beslutades om oförändrade medlemsavgifter och inga ersättningar förutom för faktiska kostnader. Skatteverkets schablon för milersättning gäller givetvis också framöver.

Diskussioner blev det kring eventuellt lokalbyte, juniorschack och spelkvällar. Synpunkterna som kom fram där får styrelsen ta med sig. Efter avslutat årsmöte vidtog traditionsenligt blixt-KM som lockade 7 deltagare. Resultat;

  1. David Nygren 5,5p/6
  2. Henrik Olofsson 5p
  3. Staffan Engström 4,5p
  4. Christoffer Vikström 3p
  5. Jonas Burman 2p
  6. Lars-Erik Hasselgren 1p
  7. Mikael Forsberg 0p

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *