Caissa vecka 39

Höstmörkret sänker sig över oss och på Cai$$a fortsätter kräftgången. Men vi ger inte upp. Våra förvärvade sekiner satsar vi denna vecka på V75 som springs på Åbyovalen utanför Mölndal. Fina lopp och open stretch gör det hela svårt och chansartat. Vi har tippat 400 rader (200,-).

Avd) Hästar (Reserver)

  1. 6 (2, 1)
  2. 4, 11 (7, 10)
  3. 1, 6 (7, 2)
  4. 3, 4, 5, 8, 9, 13, 15 (11, 12)
  5. 1, 4, 6, 7, 8, 9, 12 (10, 5)
  6. 10, 11 (4, 5)
  7. 8 (6, 3)

Caissas andelsägare (inom parantes antal andelar och veckor kvar); Jonas B (3, +6v), David N (1, +10v), Mikael F (2, +25v), Birgitta L (1, +28v), Per H (1, +10v), Henrik O (1, +4v) och Krister P (1, +5v).

Vill man vara med och stödja SK Rockaden Umeå och samtidigt (förhoppningsvis) bli en vinnare så betalar man 30,-/andel och vecka till plusgiro 20 17 34-1. Ange namn och ”Caissa” på talongen. Av de 30,- går ca 10,- rakt ner i klubbkassan och ca 20,- går till spel på fotboll, ishockey, trav eller slumpspel varje vecka. Av ev. vinster går 10% till klubben och resten delas ut/återinvesteras bland de med andelar.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *