Caissa vecka 16

Förra veckans 7 rätt var svårfunnet då hästen R.K.Queen, en nollprocentare, vann avdelning 2. De övriga kusarna var mer lättfunna vilket innebar ingen utdelning på 5 rätt och däremellan hamnade vi med 6 rätt. Vi fick en sexa då vi hade spik i den avdelning vi flög i. 111,- gav det som vi lagt i klubbkassan men med förbehållet att vi satsar lite mer de kommande veckorna.

Inspirerade av förra veckan fortsätter vi vid stallbacken. David Nygren har fått förmånen att ta ut segerhästarna från dagens övningar på Halmstadsovalen. Davids spikar är inte de mest betrodda vinnarna vilket gör att om de går in + det övriga så kan det bli vi som får ta del av jackpotpengarna på närmare 50 miljoner kronor vilket skulle göra t ex kassören belåten för en lång tid framöver. 216,- (432 rader) har vi spenderat.

Avd) Hästar (Reserver)

  1. 2, 4, 9, 12 (5, 3)
  2. 4, 5, 6, 8 (1, 2)
  3. 3, 6, 9 (2, 5)
  4. 4, 9, 12 (1, 3)
  5. 11 (2, 6)
  6. (6, 4)
  7. 2, 6, 9 (8, 5)

Caissas andelsägare (inom parantes antal andelar och veckor kvar); Jonas B (3, +0v), David N (1, + 5v), Mikael F (2, +4v), Birgitta L (1, +8v), Per H (1, +4v), Henrik O (1, +8v), Erik M (1, +23v) och Krister P (1, +12v).

Vill man vara med och stödja SK Rockaden Umeå och samtidigt (förhoppningsvis) bli en vinnare så betalar man 30,-/andel och vecka till plusgiro 20 17 34-1. Ange namn och ”Caissa” på talongen. Av de 30,- går ca 10,- rakt ner i klubbkassan och ca 20,- går till spel på fotboll, ishockey, trav eller slumpspel varje vecka. Av ev. vinster går 10% till klubben och resten delas ut/återinvesteras bland de med andelar.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *