Caissa vecka 10

Mikael Forsberg har fått förtroendet att botanisera bland helgens V75-kusar som travar på Åbyovalen. Hans rad är minst sagt ekivok med många hästar i början för att avslutas med tre spikar. Allt för spänningens skull! 480 rader = 240,- har vi satsat.

Avd) Hästar (Reserver)

  1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 (6, 1)
  2. 5, 6, 8 (1, 9)
  3. 4, 5, 6, 7 (10, 3)
  4. 1, 2, 10, 14 (9, 3)
  5. (12, 11)
  6. (1, 11)
  7. (11, 10)

Caissas andelsägare (inom parantes antal andelar och veckor kvar); Jonas B (3, +0v), David N (1, +1v), Mikael F (2, +9v), Birgitta L (1, +10v), Per H (1, +9v), Henrik O (1, +13v), Erik M (1, +28v) och Krister P (1, +1v).

Vill man vara med och stödja SK Rockaden Umeå och samtidigt (förhoppningsvis) bli en vinnare så betalar man 30,-/andel och vecka till plusgiro 20 17 34-1. Ange namn och ”Caissa” på talongen. Av de 30,- går ca 10,- rakt ner i klubbkassan och ca 20,- går till spel på fotboll, ishockey, trav eller slumpspel varje vecka. Av ev. vinster går 10% till klubben och resten delas ut/återinvesteras bland de med andelar.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *