Caissa vecka 03

V75 avgörs ”nästgårds” på Östersundsovalen och Cai$$a hänger på. David Nygren har fått förtroendet att hitta vinnarna och han har anammat Mikael Forsbergs filosofi med tre fräcka spikar och fler kusar i övriga lopp. Vilket så klart är mer riskfyllt men samtidigt ökar upp möjligheten till att hitta skrällbud. Vi har tippat för 216,- (432 rader).

Avd) Hästar (Reserver)

  1. 4, 8, 9, 10, 11, 13 (5, 3)
  2. 4, 5, 9 (7, 10)
  3. (6, 2)
  4. (1, 13)
  5. (3, 5)
  6. 1, 6, 7, 10, 11, 13 (3, 12)
  7. 1, 3, 7, 10 (5, 9)

Caissas andelsägare (inom parantes antal andelar och veckor kvar); Jonas B (3, +0v), David N (1, +10v), Mikael F (2, +9v), Birgitta L (1, +11v), Per H (1, +9v), Henrik O (1, +3v) och Krister P (1, +4v).

Vill man vara med och stödja SK Rockaden Umeå och samtidigt (förhoppningsvis) bli en vinnare så betalar man 30,-/andel och vecka till plusgiro 20 17 34-1. Ange namn och ”Caissa” på talongen. Av de 30,- går ca 10,- rakt ner i klubbkassan och ca 20,- går till spel på fotboll, ishockey, trav eller slumpspel varje vecka. Av ev. vinster går 10% till klubben och resten delas ut/återinvesteras bland de med andelar.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *