Per blixtrade bäst

Kvällens blixt-KM (5 minuter + 3 sekunder/drag och spelare) lockade inte de allra bästa spelarna men det blev å andra sidan en jämnare turnering. 10 deltagare kom till start och alla mötte alla i den ELO-rankade tävlingen.

Blixtrade bäst gjorde Per Hjalmarsson (orankad i blixt!) med 7p/9 efter särskiljning mot Ewoud Demeestere som också nådde 7p. De möttes dessutom i sista partiet där Per var tvingad att vinna. Per vann tidigt kvalitet men partiet blev ändå spännande då Ewoud lyckades promovera en bonde till dam. Det hela avgjordes när Per lyckades byta bort damerna och vinna på sin bondeövervikt. Sjangtilt av Per så skänkte han bort bokpriset till Ewoud – med motiveringen att han är för gammal för att läsa schackböcker! Tredjeplatsen på pallen togs av Henrik Olofsson, som var högst rankad, med 6p. Noterbart också var att inga partier slutade med remi! Blixt-KM 2024.

Före själva blixten hölls ett stillsamt årsmöte. Det blev omval på samtliga poster. Innebär att styrelsen består av; Henrik Olofsson, Jonas Burman, Christoffer Berggren, Lars-Erik Hasselgren och Anna-Karin Grahn. Suppleanter är: David Nygren och Magnus Hellström. Revisorer: Per Hjalmarsson och Staffan Engström. Valberedning: Mikael Forsberg och Henrik Isaksson.

Vidare beslöts om oförändrade medlemsavgifter; Seniorer 1 200,-, Juniorer (f. 2004 eller senare) 600,-, Familjer 1 500,-, Skolklasser 10,-/elev och Studenter 600,-. Milersättningen beslöts att vara 25,-/mil enligt Skatteverkets schablon och enbart faktiska kostnader ersätts.

Bland övriga frågor togs det upp om att vi borde ansöka om att försöka få GP-status på Björkstadsschacket igen (aktuellt först 2025). Dessutom kanske försöka spränga in någon blixtkväll på icke måndagar för att hålla liv i spelare som missat att anmäla sig till långpartikvällarna. Kanske locka spelare med SMS till dessa blixtkvällar. Den nya styrelsen får ta med sig dessa frågor.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *