Årsmöte

Några få medlemmar slöt upp till årsmötet. Den nya styrelsen ser ut som följer:

Henrik Olofsson ledamot
Lars-Erik Hasselgren ledamot
Erik Malmstig ledamot (omval)
Jonas Burman ledamot(omval)
Johan Larsson ledamot (nyval)
Magnus Hellström suppleant (omval)
David Nygren suppleant (nyval)

Till revisorer valdes Staffan Engström och Per Hjalmarsson (omval båda)
Valberedning till nästa år blir Christoffer Vikström och ytterligare en person som styrelsen får i uppdrag att föreslå.
Nya medlemsavgifter beslutades och gäller från 2020:
Seniorer 1200 (+100)
Juniorer 600 (+50)
Familj 1500 (oförändrat)
Stödmedlem 300 (oförändrat)
Passiv 400 (oförändrat)
Skolklasser 10 (oförändrat)

Årsmötet avslutades med fika och blixt-KM tog vid.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *