Angående inledningen av vårsäsongen 2022

Igår hade SK Rockaden Umeå styrelsemöte telefonledes. Där beslutades följande;

 • P g a pandemin och rådande restriktioner kommer vi att inleda måndagarna lättsamt. Klubben kommer att vara öppen mellan kl. 18.00-21.00 under ledning av David Nygren och Magnus Hellström. Det blir blixt- och snabbschack samt kanske också någon teorikväll. Så är du frisk och schacksugen är det bara att stega dit.
 • Ambitionen är att starta upp en ELO-långpartiturnering så snart Folkhälsomyndigheten ger sitt godkännande till att öppna upp samhället lite mer. Tanken är då att spela i en enda grupp antingen Berger (alla mot alla) eller Schweizer (vid många deltagare). Håll därför utkik här på hemsidan när det är dags! Det krävs 2 veckors framförhållning gentemot FIDE när man ska starta upp en ELO-tävling.
 • Allt Allsvenskt spel och Länsserien är också pausat tills lättnader rekommenderas.
 • Juniorschacket på tisdagar har information om sin verksamhet på deras lagsida inom de närmaste dagarna.

Det är ju ett nytt år men naturligtvis är det svårt att kräva medlemsavgifter när verksamheten är så begränsad men vill man göra klubben gott trots allt under dessa Coronatider så gäller följande avgifter inbetalade till plusgiro 20 17 34-1.

 • Seniorer (f. 2001 och tidigare) 1 200,-
 • Juniorer (f. 2002 och senare) 600,-
 • Studenter 600,-
 • Familjeavgift 1 500,-
 • Passiv medlem 300,- (man har kvar sitt ratingtal och kan spela i SSF:s turneringar, men deltar inte aktivt i klubbens verksamhet).
 • Stödjande medlem valfri summa
 • Skolklasser 10,-/elev

I medlemsavgiften ingår Tidskrift för Schack, deltagande i klubbtävlingar, Allsvenskan och Länsserien samt att man kan representera Rockaden Umeå i SSF:s tävlingar av typen SM osv. På talongen anges namn, adress, telefonnummer, födelsedata (6 första siffrorna) samt ev. mailadress.

Styrelsen

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *