Västerbottens Schackförbund har beslutat att sponsra startande juniorer i VSF:s upptagningsområde mellan 14 och 20 år med halva startavgiften i kommande långparti-DM. Nu hoppas vi att så många juniorer som möjligt vill vara med till helgen och spela schack!