Nästa måndag avslutar vi höstsäsongen med sedvanlig snabbschacks-KM med 20 minuters per spelare och parti. Klubben bjuder på fika!