Vårt Onlinelag på Lichess höll sig med nöd och näppe kvar i den högsta divisionen i gårdagens tävling. Sluttabell