Långparti-KM startar första måndagen i oktober och en anmälningslista finns upplagd på Chess-Results. Ju fler vi blir desto roligare – anmälan görs till Jonas Burman 070-346 44 47 antingen via SMS eller att man ringer.