Korta och snabba partier var parollen i rond 3 av KM. Det längsta partiet varade i blott 2,5 timmar och 21 drag, de övriga var än kortare. Resultat.