Det blir inget Caissaspel denna vecka 19. Detta då kassören befinner sig i internetlöst land. Vi tar nya tag nästa vecka.