Per Hjalmarsson och Harry Boy kanske är en bra kombination? I alla fall är det de som tagit ut veckans Caissarad tillsammans. Per står för spikarna och Harry har valt ut de övriga kusarna. Kanske kan tilläggas att vi tippat för 196,- (392 rader) och att V75 kuskas runt på Solvallaovalen. Nu kör vi.

Avd) Hästar (Reserver)

  1.  3, 4 (5, 1)
  2.  1, 3, 6, 12 (13, 8)
  3.  3, 6, 11 (9, 2)
  4.  4, 7, 9, 11 (6, 10)
  5.  2, 5, 6, 11 (9, 1)
  6.  12 (5, 6)
  7.  (11, 2)

Caissas andelsägare: Jonas B (3, +7v), David N (1, +6v), Mikael F (2, +9v), Birgitta L (1, +47v), Per H (1, +12v), och Henrik O (1, +8v).