Caissaförtroendet denna vecka har vi gett till Mikael Forsberg vars travrader alltid sticker ut. Denna gång, på Halmstad, inleder vi med tre spikar för att sedan köra mera heltäckande i slutet av systemet! Kul om vi lever länge och kanske kan vi hoppas på en skräll i lopp 5 där vi har alla 12 kusar! Totalt har vi satsat lite mer 270,- (540 rader).

Avd) Hästar (Reserver)

  1. 3 (11, 9)
  2. (11, 7)
  3. 12 (7, 10)
  4. 3, 10, 12 (11, 7)
  5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (6, 4)
  6. 2, 3, 4, 5, 6 (7, 9)
  7. 2, 7, 9 (12, 3)

Caissas andelsägare (inom parantes antal andelar och veckor kvar); Jonas B (3, +0v), David N (1, +1v), Mikael F (2, +9v), Birgitta L (1, +20v), Per H (1, -1v), Henrik O (1, +13v) och Krister P (1, +14v).