Medlemsavgifter, kalenderår*

* År 2021 har Styrelsen beslutat om lägre medlemsavgifter (detta p g a pandemin och de färre tillfällen som medlemsskapet kan utnyttjas).

Seniorer (f. 2000 eller tidigare) 1 000 kr och man får då även en t-shirt med vårt klubbmärke på.

Juniorer (f. 2001 eller senare) 400 kr och man får då även en t-shirt med vårt klubbmärke på.

Familjer: 1500 kr.
Passiv medlem: 300 kr (man behåller sitt ratingtal och kan deltaga i nationella tävlingar men är inte med i den ordinarie klubbverksamheten/lagspel).

Stödjande medlem: Valfri summa.

Skolklasser/elev: 10 kr.

Medlemsavgiften betalas helst senast 19 februari till SK Rockadens plusgiro 20 17 34-1, ange namn, adress, födelsedata, ev. e-mailadress samt tröjstorlek.

Som medlem i SK Rockaden får du framför allt;

  • Deltaga i klubbens alla schackaktiviteter.
  • Sveriges Schackförbunds tidning Tidskrift för Schack (ej automatiskt för ungdomar).
  • Möjlighet att regelbundet spela i lagmatcher i Allsvenskan (även via internet), Lag-DM, delta i nationella turneringar m.m.
  • Kostnadsfritt deltagande i turneringar, träningar, föreläsningar och andra arrangemang som SK Rockaden anordnar.
  • Rabatt på startavgifter och resebidrag i många ungdomsturneringar.
  • Möjlighet att delta i klubbfester och andra arrangemang.
  • Internetträning under 2021.