Kontakta oss

Välkommen att kontakta oss med dina frågor
Henrik Olofsson, ordf, 073-067 94 34
Epost: henrikolofsson85 (at) gmail.com

Jonas Burman, kassör, 070-346 44 47
Epost: jonasburman.umea (at) gmail.com

Johan Larsson, ungdomssamordnare,  073-084 60 60
Epost: kaptenevans(at)hotmail.com

Epost, klubben: info@rockaden.nu

SK Rockadens spellokal

Moritzvägen 2,  Umeå (Haga)

Postadress
Schackklubben Rockaden
c/o Jonas Burman
Mariehemsvägen 142-1503
906 60 Umeå

Plusgiro
20 17 34-1

Organisationsnummer
894001-7869