ANSVARSFÖRDELNING2019-07-08T18:03:14+00:00

Ansvarsfördelning

Ordförande: Henrik Olofsson

Ekonomi: Jonas Burman

Ungdomsträning: Johan Larsson

Tävlingar: Henrik Olofsson

Klubbkvällar: Jonas Burman

Schack på Väven för alla: Lars-Erik Hasselgren

Klubblokalen: Lars-Erik Hasselgren

Webb, inklusive sociala media:
Robert Gabrielsson, Erik Malmstig, Jimmy Mårdell